นางสุภาณี ธรรมาธิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะครู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
"นางฟ้าเกมส์ '๖๑"

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

      

      

      

      

      

นายสุเมฆ  สงทาน และนักเรียนชุมนุมโสตฯ
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th