กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดคุณครู  บุคลากร และ
นักเรียน


        กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดคุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีอายุ 17 - 60 ปี มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาค 60 คน ได้โลหิตจำนวน 27,000 ซีซี 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องบัวชมพู เวลา 8.00-12.00 น.

    เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์        ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th