ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม เข้าร่วมกีฬาประเพณี อร. – ธบว. (อินทาราม – ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์) ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพและความสามัคคีของทั้ง 2 โรงเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th