นางสุภาณี ธรรมาธิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
จำนวน ๑๔ คน 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

      

      

      

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th