โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนรายสัปดาห์ พร้อมสวดมนต์ฝึกสมาธิ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th