คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ พร้อมทั้งคณะผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ผอ.ดร.ชนินทร์  คะอังกุ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

ดูภาพเพิ่มเติม www.thonburee.ac.th

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th