เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ดาว – เดือน สพม.๑ “Bangkok high school league”

ได้แก่ นายธีรภัทร์ แท่นกระโทก และนางสาวกนกวนัช ขุนประดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น

ผลการประกวดปรากฏว่า นายธีรภัทร์ แท่นกระโทก ได้รับตำแหน่ง เดือน สพม.๑ ได้รับเงินรางวัล สายสะพาย และของที่ระลึก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th