นายจงจัด  จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรห้องที่ชนะการประกวดโครงงาน และ IS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th