โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดพิธีเปิดค่าย สอวน. ดาราศาสตร์ 

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th