นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดสระเกศ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพฟุตบอล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนของสมาคม นักเรียนเก่าวัดสระเกศและชมรมฟุตบอลนักเรยนเก่าวัดสระเกศ

[ชมภาพทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th