คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และองค์กรหลักโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว ณ โรงเรียนวัดหนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 14 มีนาคม 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th