วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย 
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะผู้บริหาร 
และคณะครู ให้การต้อนรับ และกราบนมัสการพระราชปัญญารังษี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมพระตำหนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 [รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th