นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ให้กำลังใจครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมค่ายแกนนำห้องเรียนสีเขียว "กลุ่มธนบุรี" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมีครูผู้ควบคุม 1.นางสาวศรีสุดา ดอนม่วง 2.นางสุภาวดี ร่มเย็น และนักเรียนแกนนำ
1.นางสาวธนัฏฐา พลายงาม 2.นางสาวการะเกด นาโตนด 3.นางสาวปนัดดา นุชภาพ 
4.นางสาววราภรณ์ พิมพ์บุญญามาศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th