วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th