วันที่  15  มีนาคม 2562 ณ อาคารวณี  นาควัชระ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  

                                              ดูรูปภาพเพิ่มเติม    http://gg.gg/62CAMPSESAO1_2

                                                                       http://gg.gg/62CAMPSESAO1_3

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th