วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวจันทร์นภา  สายสมร  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วย นาวาเอก ไพฑูรย์ ปัญญสิน เลขานุการฯ

จัดพิธีมอบสื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยมีนายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นประธานในการรับมอบ

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th