เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียน

ขอบคุณภาพจากงานโสตฯ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th