วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนในครั้งนี้ 
ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
 [รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th