วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานพระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 [รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th