วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]


 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com