วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th