เด็กหญิงอิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ทีมปันจักลีลา กีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th