ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล ครู บุลลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th