โรงเรียนวัดอินทารามได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารรายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ์ศาสนา วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th