เมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ ดร.นฤภพ  ขันทับไทย พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับดี จากท่านพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th