โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัด "กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"


                            วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร
                   
ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ลานหลวงพ่อสามเสน เจ้าภาพทำบุญตักบาตร คือ ม.2/12, ม.5/11 และ ม.6/12 (คณะสุโขทัย)

      

                  

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา   เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th