ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้  1. ผอ.ณรงค์  คงสมปราชญ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ  2. ผอ.ชาย  จันทร์งาม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต บางเขน  3. ผอ.ราเมศ  มุสิกานนท์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส  4. ผอ.ธิติมา  โรจน์วัชราภิบาล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th