เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายถวัลย์  ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ แสดงความยินดีกับ นางสาววรินทร เกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลคะแนนเป็นอันดับ 1 ในโครงการทดสอบ Pretest 7 วิชาสามัญ (สายวิทย์) ของบริษัท นิว ไอ คิว เซ็นเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th