โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2562 ซึ่งครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมนำของมาใส่บาตรบริเวณหน้า หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

                            

                            

                            

                            

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th