โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันวิชาการ เปิดบ้านแจงร้อนวิทยา" ประจำปีการศึกษา  ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมการจัดบูธขายของ และกิจกรรมนันทนาการมากมายอาทิเช่น ตอบปัญหาชิงรางวัล , กระโดดเชือกหมู่ และกิจกรรมดนตรีสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้อำนวยการปรเวธฎ์  เกษมโชคได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้        

                   

                    

                    

                   

                   

                    

                   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th