งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรมวาเลนธรรม วาเลนไทน์ รักใส ๆ หัวใจไม่เจ็บ โดยได้กราบนิมนต์พระอาจารย์มหาสมคิด ปิยวณฺโณ ป.ธ.๙

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แสดงธรรมเทศนาให้ข้อคิดคติเตือนใจในเรื่องการแสดงออกของความรักแบบฉบับวัยนักเรียน

เนื่องในวันวาเลนไทน์ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  ลานหน้าเวทีต้นพลับ  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th