วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
เป็นประธานประชุมครูเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการ
ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th