ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานสายใย หัวใจสีแดง"

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563  ณ สวยหลวงพระราม 8 และไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

   

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th