วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ หอยสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะครูป้องกันยาเสพติด และนักเรียนแกนนำในการป้องกันยาเสพติด ร่วมประชุมและติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
ยาเสพติดชนิดใหม่ โดยมี พ.ต.อ. วิสิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์ ผกก.สน. เพชรเกษม  เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม >>  https://drive.google.com/drive/folders/1FsHPTC6A6BSgkndLsvhvkVpzgEX2EIvK?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th