วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566  โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยนางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องลีลาวดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]