ลูกราชาธิวาส จัดมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

เช้าวันนี้ เวลา 09.00 น. นายชาญณรงค์  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ  กุลสุขทวิเลิศ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส ผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 และนัดหมายเรื่องการเรียนของนักเรียน ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรหลานในด้านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผู้ปกครองอาจจะยังไม่คุ้นชิน และให้นักเรียนได้ปรับตัวกับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ โรงเรียนใหม่ บรรยากาศการเข้าประชุมวันนี้ มีผู้ปกครองมาร่วมมอบตัวนักเรียนอย่างเหนียวแน่น

[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th