ผู้อำนวยการศิริพันธุ์ พรหมพินิจ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเรียนปรับพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบโล่ให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน English Program , ห้องเรียนปกติ และ IEP 
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th