ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 อัตรา

-สาขาวิชาภาษาไทย 

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th