ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

( คลิก รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th