ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และช่างแอร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างแอร์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-4486931 ต่อ 1183
รายละเอียดการสมัครทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://goo.gl/1qzc8S

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th