ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (รอบ 2)

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th