ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้า

           ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาบัย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2561 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th