ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างนำนักเรียนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

media/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th