ประกาศโรงเรีนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

                    ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ กำหนดการสัมภาษณ์ลัดเลือก 3 มกราคม 2562 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th