โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน   จำนวน   2    อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562   

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

[ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th