ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน)

เอกสารแนบข่าว :   http://www2.yothinburana.ac.th/website/doc_news/docnews937.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th