ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา


1. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ   ๑  ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน      ๑  ตำแหน่ง

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย                     ๑  ตำแหน่ง

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                 วันที่  ๑๗ - ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒  (ในวัน-เวลาราชการ)

พิจารณาคัดเลือก    วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อ        วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

รายงานตัว              วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th