ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
                                         เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th