ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (มีบ้านพักให้) เงินเดือนค่าจ้าง 12,000 บาท (ไม่มีบ้านพักให้)  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เบอร์โทร 02-8661882 ต่อ 602 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th