โรงเรียนวัดอินทารามรับสมัคร พ่อบ้าน ชาย อายุ ระหว่าง 35-45 ปี มีความสามารถทางด้านช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อโรงเรียนวัดอินทาราม 02-4722772

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th