ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่อัดสำเนา กลุ่มบริหารวิชาการ รายละเอียดดังแนบ ดาวน์โหลด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th